Adaraya kalawaki Dehadaka mulawaki Kalaya ka damana mala thathilawwaki

Adaraya kalawaki

Dehadaka mulawaki

Kalaya ka damana mala thathilawwaki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *