Virahawehi mihiri kandulehi rahasa dathhu nawatha kisi dina saba pramaya idiriye hila nowethi

Virahawehi mihiri kandulehi rahasa dathhu nawatha kisi dina saba pramaya idiriye hila nowethi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *